No5035模特古月小同学浴室场景性感黑色服饰配黑丝袜秀翘臀诱惑写真58P古月秀人网

No5035模特古月小同学浴室场景性感黑色服饰配黑丝袜秀翘臀诱惑写真58P古月秀人网

此热结气分,不属有形,故十余日复能往来寒热。尺为阴,尺主里。

 少与调胃承气汤微和之,三焦得和矣。阴盛格阳,故先厥;阴极阳生,故后热。

此少阴气分之下剂也,所谓厥应下之者,此方是矣。而游溢之气,尚能输精于脾,津液相成,还归于胃。

脉滑而数者,有宿食也,当下之,宜大承气汤。自利而渴者,属少阴。

病在形躯,不涉脏腑,亦不犯于经络。故取其近隐处烧而服之,形气相感,得其隐曲,小便即利。

此则尽去温补,独任苦寒下泄之品,且用麻沸汤渍绞浓汁而生用之,利于急下如此,而不言及热结当攻诸症,谬矣。太阳病,以火熏之,不得汗,其人必躁,过经不解,必圊血。

Leave a Reply